Ballina Suplement Ekonomi STRATEGJIA: Mbi 80% të ndërmarrjeve shqiptare i përdorin mediet sociale për marketing...

STRATEGJIA: Mbi 80% të ndërmarrjeve shqiptare i përdorin mediet sociale për marketing dhe shitje

Gjatë periudhës së izolimit një sërë biznesesh si ata ushqimorë dhe ata që tregtonin produkte servise për shtëpi janë shprehur të kënaqur se megjithë krizën e shkaktuar nga pandemia, kanë regjistruar më shumë shitje se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Një prej punonjëseve të arkës tek Arteg, Qendra Kristal, shprehet se gjatë ditëve të izolimit kemi regjistruar disa-fish shitje ditore krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe se çfare tregëtojmë zakonisht përmes internetit.

“Përshembull, çezvet për të bërë kafenë moka, janë shitur mbi 40 copë në ditë teksa njerëzit ishin të detyruar të qendronin në shtëpi”- u shpreh ajo.

Teksa pas disa muajsh do të mësojmë të dhënat zyrtare në lidhje me shitjet on line të bzineseve, INSTAT raporton se në vitin 2019, media sociale (Facebook, Linkedln,Twitter, Youtube, etj.) është përdorur nga 59,5 % e ndërmarrjeve që përdorin kompjuter me akses në internet, nga 52,4 % që ishte në vitin 2018. Gjatë 2019, në 82,2 % të ndërmarrjeve, media sociale është përdorur për të përmirësuar imazhin e ndërmarrjes ose të tregut të produkteve (p.sh. për reklamë, për hedhjen në treg të një produkti të ri, etj) nga 80,0 % që ishte në vitin 2018.

Vetëm 26,7 % e ndërmarrjeve e kanë përdorur median sociale për të shkëmbyer mendime, opinione apo njohuri brenda ndërmarrjes nga 25,4 % që ishte në vitin 2018.

Sipas INSTAT, industria nxjerrëse është ajo që përdor më pak internetin për shitjet online, e ndjekur nga sektori i energjisë dhe ndërtimi.

Megjithatë, të dhënat tregojnë se është rritur % e ndërmarrjeve që kanë përdorur kompjuter për qëllime pune gjatë vitit 2019, në 97,5 % të ndërmarrjeve ekonomike, nga 97,3 % që ishte në 2018.

Gjatë vitit 2019, përqindja e ndërmarrjeve të cilat kanë specialist të fushës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit është 23,4 %, nga 22,9 % që ishte në vitin 2018.

Punonjësit që kanë përdorur kompjuter për qëllime pune përbëjnë 27,0 % të të punësuarve gjithsej të ndërmarrjeve, nga 26,0 % që ishte në 2018. Përqindja më e ulët e punonjësve që përdorin kompjuter vërehet në aktivitetin e industrisë përpunuese me 7,6 % dhe në aktivitetin e ndërtimit me 14,3 %.

Kompjuterat janë përdorur në një masë më të madhe nga punonjësit e ndërmarrjeve që kanë aktivitet në fushën e informacionit dhe komunikacionit, aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknikedhe aktivitetet e riparimit të kompjuterave, artikujve personal dhe familjarë me 65,6 %.

Nga ndërmarrjet që përdorin kompjuter për qëllime pune në vitin 2019, 97,8 % e tyre kanë akses në internet.

Në vitin 2019, ndërmarrjet me 250+ punonjës përdorin 100 % kompjuter me akses në internet.

Në vitin 2019, numri i ndërmarrjeve që kanë patur shpejtësinë e shkarkimit të informacionit më të lartë se 10 Mbit/s është 63,2 % nga 56,3 % që ishte në vitin 2018.

Sa ndërmarrje kanë faqe interneti?

Në vitin 2019, ndërmarrjet që kanë pasur faqe interneti janë 44,5 % e ndërmarrjeve që përdorin kompjuter me akses në internet nga 44,9 % që ishte në vitin 2018.

Në vitin 2019, 87,8 % të ndërmarrjeve, faqja e internetit është përdorur për të shfaqur katalogët e produkteve ose çmimet e tyre nga 80,4 % që ishte në vitin 2018.

Në vitin 2019, 5,8 % e ndërmarrjeve kanë shitur produkte/shërbime nëpërmjet faqes së internetit apo aplikacioneve të dedikuara, nga 5,6 % që ishte vitin e kaluar. Peshën më të madhe të tregtisë elektronike e zënë ndërmarrjet që ushtrojnë aktivitet në fushën e informacionit dhe komunikacionit me 28,5 %, pasuar nga akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit me 12,8 % dhe shërbime administrative dhe mbështetëse me 9,7 %.

Në vitin 2019, ndarja automatike e informacionit brenda ndërmarrjes, e cila përdoret për planifikimin dhe menaxhimin e burimeve të ndërmarrjes, duke ndarë informacionin midis fushave të ndryshme funksionale është përdorur nga 38,5 % e ndërmarrjeve nga 38,3 % që rezultoi në vitin 2018.

Sa dhe si e përdorin internetin ndërmarrjet në BE?

Ndërmarrjet në Bashkimin Europian (BE) po mbështeten gjithnjë e më shumë në shitjet e tregtisë elektronike (shitjet në internet) në mënyrë që të maksimizojnë fitimet e tyre. Së bashku me rritjen e përdorimit të internetit dhe përmirësimin e standardeve të sigurisë, është bërë më e lehtë për ndërmarrjet që t’u shërbejnë klientëve të tyre në internet. Gjatë pandemisë së koronavirusit, me dyqanet e mbyllura dhe bizneset dhe konsumatorët nën kufizime, shitjet e tregtisë elektronike mund të pritet të rriten edhe më tej.

17% e ndërmarrjeve të BE-së raportuan shitjet në internet të paktën 1% të xhiros së tyre gjatë vitit 2018. Kjo ishte e njëjta pjesë si në dy vitet e kaluara, dhe nga 13% në 2009.

Me 36% të ndërmarrjeve që shesin në internet, krahasuar me 31% një vit më parë, Irlanda regjistroi pjesën më të lartë midis Shteteve Anëtare të BE-së. Danimarka u rendit e dyta (34%) dhe Suedia e treta (31%). Rritja e ndërmarrjeve që shesin në internet (prej të paktën 1% të xhiros së tyre) ishte më e fortë në Austri, me 6 pikë përqindje (pp) nga 14% në 2017 në 20% në 2018.

Duke marrë parasysh vendndodhjen e klientëve, ishte më e zakonshme t’u shitet klientëve në vendin e tyre (19% të ndërmarrjeve), me shitje për klientët në vendet e tjera të BE (9%) dhe pjesën tjetër të botës (5%) më pak të shpeshta .

Për më tepër, në vitin 2018, 16% e ndërmarrjeve të BE-së kryenin shitje në internet duke përdorur faqe interneti ose aplikacione (shitje në internet), ose për konsumatorët privatë (B2C) (13%) ose për biznesin dhe qeverinë (B2BG) (11%), dhe 6% e përdorur Shitjet e llojit EDI në mënyrë që të shesin kryesisht klientëve të biznesit të tyre. Ndërmarrjet kryen shitjet e tyre në internet ose përmes faqes së internetit ose aplikacionit të ndërmarrjeve (14% të ndërmarrjeve) ose përmes një tregu të tregtisë elektronike (6%).(gazetaSI)