Ballina Aktualitet Lajme SHQIPTARËT NGA JORDANIA

SHQIPTARËT NGA JORDANIA

Nga Kamil Bitiş

Disa vite parë Qendrën Kulturore të Kosovës e vizitoi shqiptari nga Jordania z. Jahja Alarnauti i cili është shpërngulur nga Kosova – Ferizaji i fisit Gash-Slishan dhe na solli disa fotoğrafi të vjetra.
Katër fotoğrafi janë nga shqiptarët e Jordanisë kurse dy të fundit janë nga shqiptarët e Izmirit dhe nga Ajdın-Söke (janë të afërmit e Jahjait por Jahjai nuk i njeh, thotë se janë tezet e tija nga Söke. Lidhja me to është shkëputur).

Në fotografinë e parë – Gjyshi i Jahjait Sabiti me vëllanë e tij Musliun.

Në fotografinë e dytë – Babai i Jahjait Numani i cili ka luftuar kundër Francës në Siri.

Në fotografinë e tretë – Babai i Jahjait Numani i cili ka luftuar kundër Francës në Siri.

Në fotografinë e katërtë – Dy që janë përpara majtas Numani, djathtas djali i Musliut Hamdiu.

Në fotografinë e pestë dhe gjashtë – Numani majtas kurse Shaqir Dibrani djathtas.

Në fotografinë e shtatë – Tezet e Jahjait në Aydın-Söke.

Në fotografinë e tetë – Të afërmit e Jahjait në Izmir.

SHËNIM:
Shqiptarët sikur pula pa kokë janë shpërndarë ne gjithë botën dhe dy qeveritë tona (Shqipëria dhe Kosova) mjerisht nuk e vrajnë as mendjen për këtë punë!

Bir kaç yıl önce Kosova Kültür Merkezi’ni Gash-Slishan olan Kosova-Ferizay’dan göç eden Ürdünlü Arnavutlarından Jahja Alarnaut ziyaret etti ve bize bazı fotoğraflar gösterdi.
Fotoğrafların dördü Ürdünlü Arnavutlarından son ikisi ise İzmir ve

Aydın-Söke Arnavutlarından(Yahya’nın akrabaları oluyor ama Jahja bey onları tanımıyor, onun Söke’deki teyzeleri olduğunu söylüyor. ilişkileri kopmuş).

Birinci fotoğrafta – Jahja’nın dedesi Kosova’dan göç eden Sabit ve kardeşi Musli.

İkinci fotoğraf – Jahja’nın Suriye’de Fransa’ya karşı savaşan babası Numan.

Üçüncü fotoğraf – Jahja’nın Suriye’de Fransa’ya karşı savaşan babası Numan.

Dördüncü fotoğraf – Önde olan iki kişi solda Numan, sağda Musli’nin oğlu Hamdi.

Beşinci ve altıncı fotoğraf – Solda Numan, sağda ise Şakir Dibrani.
Yedinci fotoğraf – Aydın-Söke’de bulunan Jahya’nın teyzeleri.

Sekizinci fotoğraf – Jahya’nın İzmir’de bulunan akrabaları.

NOT:

Arnavutlar tüm dünyaya kafası kopmuş tavuk gibi dağılmışlar ve bu iş için maalesef iki hükümetimiz (Arnavutluk ve Kosova) kafalarını bile yormamaktadırlar.