Ballina Aktualitet VIDEO/Sot votohet në 6 vendvotime në NJZ 5 dhe në 1 vendvotim...

VIDEO/Sot votohet në 6 vendvotime në NJZ 5 dhe në 1 vendvotim në NJZ 6! Të drejtë vote kanë gjithsej 4.521 persona

Sot votohet në gjithsej shtatë vendvotime në Njësitë Zgjedhore 5 dhe 6 për zgjedhjet parlamentare.

Rivotimi do të bëhet në vendvotimet 2101 në Zhelinë, 1194 në Krushevë, 1202 gjithashtu në Krushevë, 1272 në Ohër, 1470 në Dollnen, 1470/1 gjithashtu në Dollneni, si dhe në 1844 në Strugë.

Të drejtë vote në këto qendra votimi kanë gjithsej 4521 votues. Në vendvotimin 2101 në Zhelinë të drejtë vote kanë 993 votues, në vendvotimin 1194 në Krushevë të drejtë vote kanë 470 votues, në 1202 gjithashtu në Krushevë 298, në 1272 në Ohër 712, në Dollnen në vendvotimin 1470 – 659, ndërsa në 1470/1 – 634 dhe në vendvotimin 1844 në Strugë 755 votues.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e ka anuluar votimin e 8 majit në këto shtatë vendvotime, ndërsa vendimin e ka konfirmuar edhe Gjykata Administrative. KSHZ-ja i ka ndryshuar gjithashtu edhe anëtarët e këshillave zgjedhorë në këto vendvotime.

Gjatë ditës së djeshme, në këto vendvotime kanë votuar personat e sëmurë dhe të pafuqishëm, personave që janë duke vuajtur dënimin me burg dhe personat që janë të vendosur në qendrat e kujdesit jashtë familjar.

KSHZ: Deri në orën 11:00 kanë votuar 16.46% e votuesve

Komisioni Shtetëror Zgjedhor (KSHZ) njofton se deri në orën 11:00, nga gjithsej 4.514 votues të regjistruar në këto vendvotime, kanë votuar 743 respektivisht 16.46 %.

Në VV 2101 në Zhelinë kanë votuar 205 votues respektivisht 20.64%.
Në VV 1194 në Krushevë kanë votuar 87 votues respektivisht 18.55 %.
Në VV 1202 në Krushevë kanë votuar 35 votues respektivisht 11.74%.
Në VV 1272 në Ohër kanë votuar 156 votues respektivisht 21.94 %.
Në VV 1470 në Dollnen kanë votuar 83 votues respektivisht 12.61 %.
Në VV 1470/1 në Dollnen, kanë votuar 31 votues respektivisht 4.91 %.
Në VV 1844 në Strugë kanë votuar 146 votues respektivisht 19.39 %.

Në krahasim me votimin e 8 majit 2024, deri në orën 11:00, në këtë rivotim vërehet dalje më e lartë 5.35% në këto vendvotime.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka pranuar dy kundërshtime për mbrojtjen e të drejtës personale të votës për VV 1470 në Dollnen.

Jehona e votuesve në në shtatë vendvotime ku mbahet rivotimi për zgjedhjet parlamentare, deri në orën 09:00, është 7.22 për qind, njoftoi Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

Nga aty bëjnë të ditur se kanë votuar 326 votues nga gjithsej 4514 votues të regjistruar. Krahasuar me votimin e 8 majit, ky rivotim tregon një rritje të pjesëmarrjes prej 4.07 për qind në këto qendra votimi.

Pjesëmarrje më të madhe ka pasur në vendvotimin në Krushevë, ku kanë votuar 57 votues, gjegjësisht 12,15 për qind, ndërsa më të ulët në Dollneni në vendvotimin 1470/1, ku deri në orën 9 kanë votuar 14 votues, gjegjësisht 2,22 për qind.

Në vendvotimin 2101 në Zhelinë kanë votuar 101 votues, përkatësisht dalja është 10,17 për qind, në vendvotimin 1202 në Krushevë, 22 votues, gjegjësisht 7,38 për qind, në vendvotimin 1272 në Ohër, 54 votues, 7,5 për qind, i. Në vendvotimin e dytë në Dollneni me numër 1470 kanë votuar 22 votues ose 3.34 për qind. Në Strugë, në vendvotimin 1844, dalja ka qenë 7,44 për qind, përkatësisht kanë votuar 56 votues.

Vendvotimet, siç informojnë nga KSHZ, janë të hapura në ora 07:00.