Ballina Diaspora Çfarë ju duhet për të aplikuar për shtetësinë gjermane sipas ligjit të...

Çfarë ju duhet për të aplikuar për shtetësinë gjermane sipas ligjit të ri?

Tani që Bundestagu gjerman ka miratuar projektligjin e tij për lejimin e shtetësisë së dyfishtë, shumë banorë prej kohësh po presin tani se kur mund të natyralizohen si gjermanë duke ruajtur pasaportën e tyre aktuale. Cilat dokumente u duhen njerëzve për të aplikuar?

Nuk është 100 për qind plotësisht e qartë se kur ligji i ri do të hyjë në fuqi, megjithëse pritet që zyrtarisht të hyjë në rregulloren e kombësisë gjermane dikur këtë pranverë, sipas thelocal.de.

Disa njerëz – veçanërisht ata në vende si Berlini apo Mynihu që kanë kohë të gjata në pritje për aplikimet për shtetësi – tashmë po fillojnë procesin. Këta njerëz parashikojnë që në kohën kur aplikimi i tyre të arrijë mjaftueshëm sa që normalisht t’u kërkohet të heqin dorë nga shtetësia e tyre aktuale, ligji i ri do të ketë kaluar tashmë.

Të tjerët po zgjedhin të presin derisa ligji i ri të hyjë në fuqi. Këto përfshijnë njerëz që kanë banuar në Gjermani për më shumë se pesë vjet që ligji i ri do të kërkojë, por për më pak se tetë që kërkon ligji aktual – si dhe njerëzit që jetojnë në zona me kohë të shpejtë të përpunimit të aplikimit për shtetësi, transmeton albinfo.ch.

Lista juaj kontrolluese e nënshtetësisë gjermane:

  • Periudha e qëndrimit ligjor
  • Aftësi të mjaftueshme të gjuhës gjermane
  • Kalimi i testit të shtetësisë gjermane
  • Aftësia për të mbështetur veten
  • Regjistro Pastrimin e Dënimeve të Rënda Penale dhe Krimet e Urrejtjes
  • Formularët, Dokumentet dhe Tarifa

Pika e parë: Periudha e qëndrimit ligjor

Sipas ligjit të ri, ju duhet të keni banuar ligjërisht në Gjermani për të paktën pesë vjet. Kjo është më pak nga tetë vitet e kërkuara aktualisht, me qëndrim të ligjshëm që i referohet të kesh jetuar në Gjermani me një leje qëndrimi të vlefshme. Vini re se personat që kanë qenë në Gjermani me leje të ndryshme qëndrimi në atë kohë – për shembull me një kartë blu të BE-së për dy vjet dhe më pas qëndrim të përhershëm për tre vjet – do të kishin të drejtë të aplikonin për shtetësinë gjermane.

Ata që kanë banuar ligjërisht në Gjermani për të paktën tetë vjet – ose për shtatë nëse kanë kaluar një kurs integrimi gjerman – mund të fillojnë aplikimet e tyre tani dhe t’i bllokojnë ato në pikën kur heqja dorë bëhet e nevojshme. Kjo ndodh nëse aplikimi arrin aq shumë përpara se ligji i ri të bëhet zyrtar. Ata që kanë banuar për më shumë se pesë vjet, por më pak se tetë, do të duhet ende të presin derisa ligji i ri të hyjë zyrtarisht në fuqi.

Rregulli pesëvjeçar do të zbatohet edhe për fëmijët e lindur në Gjermani nga prindër të huaj. Këta fëmijë do të kenë të drejtë për shtetësi duke lindur në Gjermani, me kusht që të paktën njëri nga prindërit e tyre të ketë banuar ligjërisht atje për të paktën pesë vjet.

Ndërkohë, bashkëshortët e shtetasve gjermanë që kanë jetuar në Gjermani për të paktën tre vjet tashmë kanë të drejtë për natyralizim – dhe kjo mbetet e njëjtë sipas ligjit të ri – me kusht që të plotësojnë të gjitha kërkesat e tjera.

Sipas ligjit të ri, veçanërisht aplikantët e integruar mirë mund të jenë në gjendje të natyralizohen pas tre viteve të qëndrimit të ligjshëm, në vend të gjashtë viteve të kërkuara sipas sistemit aktual aktual të shpejtë. Por ata do të duhet të plotësojnë disa kushte shtesë, të cilat shpjegohen tutje në këtë listë kontrolli.

Ju mund të provoni informacionin tuaj të qëndrimit me kopje të regjistrimit tuaj (Anmeldung), lejes së qëndrimit dhe dokumenteve të tjera të ngjashme.

Pika e dytë: Aftësi të mjaftueshme të gjuhës gjermane

Do t’ju duhet të demonstroni të paktën një nivel B1 të njohurive në gjermanisht për të qenë në gjendje të kualifikoheni për shtetësi.

Ky është i treti nga gjashtë nivelet e mundshme dhe ata që përfundojnë B1 zakonisht klasifikohen si folës të ndërmjetëm që do të ishin në gjendje të përdorin në mënyrë të pavarur gjuhën. Kjo do të thotë që një folës B1 zakonisht do të jetë në gjendje të trajtojë aspekte të jetës së tij të përditshme – nga caktimi dhe mbajtja e takimeve, tek komunikimi me autoritetet, deri te administrimi i bisedave të rrjedhshme në fushat e tyre të interesit pa ndihmën e një përkthyesi.

Gjithsesi, folësit B1 nuk pritet të kenë njohuri mjaft të avancuara gjermane ku mund të ndjekin kurse universitare ose të kuptojnë debate komplekse politike pa ndihmë – megjithëse duhet të jenë në gjendje të lexojnë disa gazeta gjermane – veçanërisht tabloidet që priren të favorizojnë gjuhën më të thjeshtë.

Për të vërtetuar njohuritë tuaja, do t’ju duhet të kaloni një provim të akredituar të të paktën nivelit B1. Në përgjithësi mund t’i merrni këto provime në një Volkshochschule ose në një shkollë të akredituar të gjuhës – shpesh me pagesë.

Njerëzit që kalojnë procesin e shpejtë do të duhet të kalojnë provimin e gjuhës C1 shumë më të avancuar – niveli i dytë më i lartë i mundshëm dhe që kërkon shumë më tepër fjalor akademik. Përveç kalimit të C1, ata do të duhet të demonstrojnë arritje të jashtëzakonshme profesionale, vullnetare, artistike ose të tjera që vërtetojnë të dhënat e tyre të integrimit dhe shërbimit në Gjermani.

Për të vërtetuar gjithë këto njohuri gjuhësore, përgatitni një kopje zyrtare të rezultateve të testit tuaj. Ata të moshës 67 vjeç e lart që natyralizohen sipas ligjit të ri do të mund ta bëjnë këtë pa një test gjuhësor ose shtetësie – me kusht që të mund të komunikojnë me autoritetet gojarisht pa një përkthyes.

Pika e tretë: Kalimi i testit të shtetësisë gjermane

Përveç testit të gjuhës, do t’ju duhet të caktoni një takim dhe të kaloni – testin e shtetësisë gjermane. Ngjashëm me testin e gjuhës, ju mund ta bëni këtë përpara se të mbushni pesë vjet – kështu që teorikisht mund të aplikoni ditën kur do të kualifikoheni.

Testi përbëhet nga 33 pyetje rreth jetës në Gjermani dhe mund të mbulojë tema që variojnë nga politika gjermane te historia, arti dhe më shumë.

30 nga pyetjet janë të përgjithshme për të gjithë Gjermaninë dhe tre të tjerat janë përgjithësisht specifike për shtetin gjerman ku jetoni dhe po aplikoni. Për të kaluar, duhet t’i përgjigjeni saktë të paktën 17 prej tyre.

Nëse kaloni, duhet të merrni një dokument zyrtar që shënon rezultatet tuaja për ta përfshirë me aplikimin tuaj për shtetësi.

Përsëri, moshat 67 vjeç e lart nuk duhet ta japin këtë rezultat testimi sipas ligjit të ri.

Pika e katërt: Aftësia për të mbështetur veten

Sipas ligjit të ri, ju duhet të provoni se nuk keni mbledhur përfitimet e papunësisë dhe keni mbështetur veten për të paktën 20 muaj nga 24 para se të aplikoni.

Megjithëse autoriteti ku ju aplikoni mund ta kontrollojë dhe verifikojë vetë këtë duke përdorur numrin tuaj të ID-së tatimore, mbledhja e deklaratave tatimore ose dokumentacioni nga siguruesi juaj shëndetësor dhe social nuk ju dëmton.

Pika e pestë: Regjistri për dënime të rënda penale dhe krime të urrejtjes

Sipas ligjit të vjetër dhe atij të ri, ju duhet të mos keni precedentë penalë në Gjermani – ose në një vend tjetër – për një vepër penale që normalisht do të dënohej me burg prej të paktën 90 ditësh, në mënyrë që të natyralizoheni si gjerman.

Shkeljet më të rënda do të ndalonin përgjithmonë dikë nga marrja e nënshtetësisë gjermane. Megjithatë, disa më të vogla, nuk do të llogariten më pasi të ketë kaluar një periudhë e caktuar kohore nga fundi i dënimit – zakonisht të paktën 10 vjet.

Autoritetet gjermane do të kontrollojnë vetë regjistrin kriminal gjerman për emrin tuaj – por mund të kontrollojnë edhe ato të huaja. Nëse gënjeni për vepra të mëparshme penale, mund të përfundoni duke u ndaluar përgjithmonë nga shtetësia.

Ligji i ri në veçanti merr një linjë të ashpër kundër antisemitizmit dhe krimeve të tjera të urrejtjes – dhe kërkon që aplikantët të betohen se do të respektojnë parimet e ligjit themelor gjerman – duke përfshirë barazinë midis burrave dhe grave. Kushdo që nuk e bën këtë deklaratë ose që zbulohet se ka kryer disa krime të urrejtjes mund të ndalohet përgjithmonë nga marrja e nënshtetësisë gjermane.

Pika e gjashtë: Formularët, Dokumentet dhe Tarifa

Përveç regjistrimit, lejeve të qëndrimit, dokumenteve financiare dhe rezultateve të testimit të përmendura tashmë, do t’ju duhen disa dokumente të tjera.

Më e rëndësishmja, do t’ju duhet të plotësoni formularin e aplikimit dhe mund t’ju duhet të siguroni një formë tjetër të vlefshme identifikimi së bashku me lejen tuaj të qëndrimit – siç është pasaporta juaj ekzistuese. Do t’ju duhet një fotografi e vlefshme pasaporte. Ju gjithashtu do të duhet të siguroni kopje të vërtetuara dhe përkthime të mundshme të certifikatës tuaj të lindjes dhe certifikatës së martesës, nëse është e aplikueshme.

Sigurohuni që të kontrolloni me autoritetin lokal se ku po natyralizoheni, pasi ata mund të kenë kërkesat e tyre që mbulojnë mënyrën se si ju dërgoni dokumente.

Së fundi, tarifa standarde për të aplikuar për natyralizim si shtetas gjerman është 255 €, me një shtesë prej 51 € për çdo fëmijë.

@tn.lajmelokale
@tetovanews