Ballina Koronavirusi Varianti anglez i Covid-19, që ka frikësuar botën: Çfarë duhet të dini

Varianti anglez i Covid-19, që ka frikësuar botën: Çfarë duhet të dini

Nga Blerta Brati, mjeke

Pak më vdekjeprurëse sipas agjencisë shëndetësore të Shëndetit Publik në Angli.

E para, e datës 14 janar 2021 (azhurnuar në internet 26 janar).

Ky është një studim i vazhdueshëm i mundshëm i kontrollit të rastit në të cilin rastet e infeksioneve SGTF krahasohen me një numër të barabartë kontrollesh (jo-SGTF) të përputhura me moshën, seksin dhe javën në të cilën pacienti ka kryer testin PCR.

Në fund të një analize fillestare (8/1/2021) që përfshin 14,939 raste dhe 15,555 kontrolle, niveli i fatalitetit 28-ditor u vlerësua me 0,17% në të dy grupet, raporti i rrezikut (RR) ishte në 1,00 (besimi 95%) interval 95% CI 0,58 – 1,73). Një analizë e mëvonshme (19/1/2021) më e saktë dhe më e dokumentuar (për, në veçanti, shkakun e vdekjes) ndryshon disi situatën, me një rast vdekjeje në 28 ditë, i cili më pas arrin 0.2% në grupin SGTF. 0.1% në grupin tjetër, dmth një RR prej 1.65 (95% CI 1.21-2.25).

Simptoma dhe prognozë e njëjtë me Covidin “klasik” në një studim tjetër

Studimi i dytë , gjithashtu britanik, i botuar në sitin medRxiv ofron të dhëna të tjera pa konfirmuar rezultatet e studimit të mëparshëm. Ky është një studim gjatësor që u bazua në analizën e simptomave në 36,920 pjesëmarrës të CSS (Studimi i Simptomës Covid) testi PCR i të cilit u gjet pozitiv midis 28 Shtatorit dhe 27 Dhjetorit 2020. Ky grup u formua nga një mostër prej më shumë se katër milion qytetarë britanikë të gjithë përdoruesit e një aplikacioni të telefonisë mobile të destinuara posaçërisht për luftën kundër epidemisë Covid-19.

Qëllimi ishte të gjente një lidhje midis proporcionit rajonal të llojit dhe atyre që vijojnë: simptomat, ecuria e sëmundjes, shkalla e ri-infektimit dhe transmetueshmëria.

Lidhur me simptomat dhe prognozën, veçanërisht për sa i përket ashpërsisë ose kohëzgjatjes së sëmundjes, asgjë nuk e dallon llojin B.1.1.7 nga ato që i paraprinë!

E njëjta gjë është e vërtetë për normat e ri-infektimit të cilat u vlerësuan në 0.7% (95% CI 0.6-0.8) pavarësisht nga lloji infektues. Re, nga ana e saj, u vlerësua në 1.35 (95% CI 1.02-1.69). Vlera e kësaj të fundit ka rënë nën 1.00 në situata të kufizimit kombëtar ose rajonal, edhe kur përqindja e llojit B.1.1.7. arriti vlera shumë të larta.

Përhapja më e lartë e konfirmuar

Këto dy burime britanike bien dakord për një pikë, dhe kjo është ngjitja dukshëm më e lartë e infeksionit e lidhur me variantin VOC 202012/01, R mesatarja efektive me sa duket është afër 1.5. Nga ana tjetër, ekziston divergjenca në lidhje me shkallën e fatalitetit në të cilin aktualisht është e pamundur të kesh sigurinë më të vogël nga pikëpamja objektive. Me gjithë respektin e duhur për kryeministrin Boris Johnson, nuk mund të thuhet se varianti në fjalë është drejtpërdrejt përgjegjës për vdekshmërinë e tepërt për shkak të rritjes së virulencës. Nëse aktualisht ka më shumë vdekje të lidhura me Covid-19, kjo ndoshta është për shkak të rritjes së numrit të infeksioneve me këtë virus mutant derisa të provohet e kundërta.

Shendeti.com.al