Ballina Aktualitet Rasti “M O N S T R A”, MPB nuk i ka...

Rasti “M O N S T R A”, MPB nuk i ka analizuar përmbajtjet e 21 telefonave të K O N F I S K U A R (VIDEO)

MPB ka bërë analizë në vetëm 10 prej 31 telefonave të  k o n f i s k u a r, pasi 21 telefona sipas tyre nuk kanë qenë teknikisht në rregull. Kjo u bë e njohur në seancën e sotme për rastin “M o n s t r a”. Shkaku se përse nuk kanë mundur të bëjnë analizë tek të gjitha telefonat ka qenë se disa nuk kanë pasur bateri, disa nuk kanë mundur të lidhen me kompjuterët e disa nuk kanë qenë aspak funksionalë.

Mbrojtja kërkoi që të ketë qasje në përbërjen e analizës, për shkak se për të njejtën vetëm kanë marrë njoftim se është bërë. A v o k a t i Asmir Alispahiq tha se duhet të njoftohen nga afër me këtë raport, në mënyrë që të mos u kufizohet e drejta të  a k u z u a r ë v e, pasi siç konsideron ai ndoshta të  a k u z u a r it  kanë diçka për të shtuar në fotografitë që janë marrë nga telefonat ose duan të japin ndonjë vërejtje.

Ivana Petkovska, përfaqësuese e sektorit të  f o r e n z i k ë s  pranë MPB-së që e ka punuar këtë raport sqaroi procedurën se si rrjedh në raste të tilla.

“Fillimisht shikohet modeli dhe marka e telefonit, pastaj përmes përdorimit të softwerëve të  f o r e n z i k ë s  ekstraktohen të dhënat e telefonave celularë. Ka raste kur ndonjë model telefoni nuk ka mbështetje të softwerëve. Përgatitja e këtij raporti ka filluar në tetor 2019 dhe ka përfunduar në shkurt 2020”, theksoi Petkovska.

P ë r p l a s j e t  mes  a v o k a t ë v e  mbrojtës dhe  p r o k u r o r e s  së lëndës në këtë  gj y k i m  janë bërë të zakonshme. P r o k u r o r j a  Fatime Fetai  a k u z o n  a v o k a t ë t  se po e zvarrisin procesin, ndërsa ata e  a k u z o j n ë  atë se po ngutet pa nevojë.

Seanca e radhës do të vazhdoj më 21 janar. V r a s j a  në liqenin e “S m i ll k o v ë s”, kishte ndodhur më 12 prill 2012, u  v r a n ë  5 djem dhe u  a k u z u a n  6 persona./SHENJA/